JUNA SUOMALAISESSA MAISEMASSA / TRAINS IN THE FINNISH LANDSCAPE: Muuttuva Rautatiemiljoo 1980- Ja 1990-Luvuilla / Railway Scene Changes in the 1980's and 90's

NUMMELIN, Markku